Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3529.08.20194

283-2019 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 35

 

 

Åbo stadsfullmäktige

20.5.2019 § 73 Stadsfullmäktiges sammanträden och seminarium höstperioden 2019 Länk till beslutet

 

Åbo stadsstyrelse

20.6.2019 § 282 Stadsstyrelsens representanter i nämnderna. Stadsstyrelsens representant i svenska sektionen är Ida Schuman och ersättare Mikaela Sundqvist. Länk till beslutet

20.6.2019 § 279 Verkställande av stadsfullmäktiges beslut i nämnderna beträffande ekonomiplansperiodens planeringssiffror. Länk till beslutet

27.5.2019 § 233 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 23.5.2019.

 

Nämnden för fostran och undervisning

19.6.2019 § 84 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 23.5.2019.

 

Koncernförvaltningen, Ekonomi

Följande anvisningar finns till påseende under mötet:

18.6.2019 Vuoden 2019 talouden 2. osavuosikatsaus

 

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.