Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3429.08.20193

283-2019 (07 02 01)

Aftonskola

Sammandrag: -

Ssnfu § 34

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman och servicechef Hanna Karlsson 22.8.2019:

 

Svenska sektionen tar del av information om svenskspråkig skiftesdagvård i Åbo, samt diskuterar verksamhetens ramar och framtidsvisioner.

      

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutSvenska sektionen tog del av informationen och antecknade ärendet för kännedom. Enhetschef för Sirkkala daghem och förskola Annette Hagelberg presenterade den svenskspråkiga skiftesdagvården i Åbo.