Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.08.2019

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Schauman Barbro   17:00 - ordförande
Lampi Branko   17:00 - vice ordförande
Björkqvist Jerker   17:00 - medlem
Forsberg Risto   17:00 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Holmberg Frej   17:00 - medlem
Honkasaari Helen   17:00 - medlem
Nuotio-Niemi Päivi   17:00 - medlem
Werkelin Johan   17:00 - 18:20 medlem
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Hagelberg Annette   17:00 - 17:51 sakkunnig enhetschef

Tillbaka till ärendelistan