Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3329.08.20192

Justering av protokollet

Ssnfu § 33

FörslagTill protokollsjusterare utses Nana Blomqvist och Jerker Björkqvist.

BeslutTill protokollsjusterare utsågs Risto Forsberg och Jerker Björkqvist.