Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 25.08.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.09.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
30 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
31 § Pöytäkirjan tarkastus
32 § Jätetaksan rahoitusrakenteen esittely
33 § Katsaus uuteen jätehuoltomääräys- ja taksaohjeistukseen
34 § Syksyn 2022 jätehuoltokoulutukset
35 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokousaikojen siirtäminen
36 § Tiedoksi merkittävät jätehuoltoasiamiesten päätöspöytäkirjat
37 § Tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon