Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3225.08.20223

9257-2022 (02 05 00)

Jätetaksan rahoitusrakenteen esittely

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitellään Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja lautakunnan viranhaltijoiden laatima selvitys toiminta-alueen jätehuoltopalveluiden rahoituksesta ja sen muutostarpeista. Varsinaisesta taksasta päätetään myöhemmin.

Lsjhlk § 32

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen 17.8.2022:

Lounais-Suomen alueen jätetaksa on pysynyt useita vuosia rakenteeltaan melko samalaisena ja tehdyt muutokset ovat olleet vähäisiä. Lähivuosien aikana toimeenpantavat jätelain erilliskeräysvelvoitteiden muutokset ja kierrätystavoitteiden tiukentuminen tulevat kuitenkin vaikuttamaan merkittävästi kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, jolloin myös nykyisten jätemaksujen ohjaavuutta, rakennetta ja kohdentumista eri jätehuoltopalveluiden käyttäjille on arvioitava uudelleen. Samassa yhteydessä on syytä arvioida uudelleen myös 18 kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen nykyistä kattavampaa jätteenkuljetusmaksujen yhtenäistämistarvetta tilanteessa, jossa kuljetukset kilpailutetaan ja järjestetään kaikille asiakkaille yhtenäisesti kuntarajoista riippumatta.

Kokouksessa lautakunnalle esitellään selvitystä kunnan jätehuoltopalveluiden rahoituksesta ja sen muutostarpeista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n alueella. Selvitys on laadittu yhteistyössä LSJH:n ja jätehuoltolautakunnan viranhaltijoiden kesken. Oheismateriaalina oleva selvitys toimii taustamateriaalina vuoden 2023 jätetaksan valmistelussa.

Oheismateriaali 1Selvitys kunnan jätehuoltopalveluiden rahoituksesta

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palvelujohtajat Jaana Turpeinen Cati Huhta esittelivät asiaa kokouksessa. He poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen.