Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3725.08.20228

858-2022 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 37

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 18.8.2022:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat.

Turun kaupunginhallitus 30.5.2022 § 246 Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpano

Turun kaupunginhallitus 6.6.2022 § 282 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Turun kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 138 Vastuuvapauden myöntäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Turun kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 141 Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen

Salon kaupunkikehityslautakunta 14.6.2022 § 130 Vaatimus Kellorinne-nimisen kadun rakentamisesta

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen.