Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3525.08.20226

12344-2021 (00 00 01)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokousaikojen siirtäminen

Tiivistelmä:

Lautakunta päättää siirtää kahta syksylle merkittyä kokouspäivää.

Lsjhlk § 35

Turun kaupungin hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina toimielimen päättämässä paikassa. Hallintosäännön 127 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla ja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa toimielimen päättämänä aikana.

Kokouspäiväksi on vakiintunut torstai noin neljän viikon välein, alkamisajankohdaksi klo 16.30 ja kokouspaikaksi Tuuminki, Puutarhakatu 1 (1. krs) Turku. Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavan viikon tiistaina ja pidetty nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina. 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain mukaan pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään oikaisuvaatimus- tai valitusajan.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on keväällä 2022 päättänyt syksyn kokousaikataulun. Päätöksen jälkeen on kuitenkin ilmennyt tarve siirtää kahta kokouspäivää syysloman ja virkamiesvalmistelun aikataulujen vuoksi

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että 22.9.2022 pidettävä kokous siirretään pidettäväksi 29.9.2022 ja 20.10.2022 pidettävä kokous siirretään pidettäväksi 27.10.2022. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen.

Jakelu

tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX