Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3425.08.20225

1502-2022 (01 02 02, 01 01 03)

Syksyn 2022 jätehuoltokoulutukset

Tiivistelmä:

Lautakunta päättää syksyn 2022 jätehuoltokoulutuksiin osallistumisesta.

Lsjhlk § 34

Vs. jätehuoltoasiamies Pirjo Rinne 8.7.2022:

Syksyllä 2022 on tulossa valtakunnallisia jätehuoltoalan koulutuksia ja seminaareja, joita järjestetään pääasiassa lähitapahtumana ja yksi myös striimattuna webinaarina. Tapahtumista ja koulutuksista on tiedotettu jätehuoltolautakuntaa sähköpostitse. Jätehuoltolautakunnan tulee päättää, mihin koulutuksiin lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa voivat osallistua syksyn aikana.

Syksyn 2022 koulutukset ja tapahtumat ovat:

Lisäksi syksyn aikana pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä jätehuollon toimijoiden luona.

Tiedot ilmoittautumisia varten saa suunnittelija Pirjo Rinteeltä.

Koulutuksiin osallistumisista aiheutuvat kustannukset maksetaan jätehuoltolautakunnan talousarviosta. Lautakunnan kaikki kulut, sisältäen myös koulutuskulut, laskutetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että esityksessä lueteltuihin koulutuksiin ja tapahtumiin voivat osallistua lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen.

Jakelu

tiedXXXXX