Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3325.08.20224

9421-2022 (14 06 00)

Katsaus uuteen jätehuoltomääräys- ja taksaohjeistukseen

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 33

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 18.8.2022:

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä Ympäristöministeriön ja Suomen Kiertovoima ry:n kanssa julkaissut oppaat kunnallisten jätehuoltomääräysten laadintaan ja jätetaksan laadintaan. Oppaat on tarkoitettu jätehuoltomääräysten ja taksan laatijoille ja näistä päättäville avuksi ja tueksi huomioimaan uudistuneen lainsäädännön vaatimukset.

Oppaita on laadittu kunnallisen jätehuollon asiantuntijoiden muodostamassa työryhmässä 1.8.21 – 30.6.22 ajan. Hankkeessa koordinaattorina työskenteli Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltoasiamies Satu Ojala, joka esittelee oppaat lautakunnalle kokouksessa.

Oppaat ovat ladattavissa Suomen Kuntaliitto ry:n sivuilta:

Jätehuoltomääräysten laatiminen | Kuntaliitto.fi ja

Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan | Kuntaliitto.fi

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä oppaat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.