Liikuntalautakunta 23.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:51 Paavo Nurmi -keskus, Kongressikuja 1, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
56 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Pöytäkirjan tarkastus
58 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
59 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
60 § Liikuntalautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2023
61 § Liikuntalautakunnan lausunto Skanssin ulkoliikuntaolosuhteista
62 § Liikuntapalvelujen hinnasto: omatoimiliikunnan hinnaston 2024 päivittäminen
63 § Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen - osa 3
64 § Avustus liikuntapaikan rakentamiseen 2023
65 § Matti Vähä-Heikkilän aloite tehostetun liikuntapilotin käynnistämisestä alueella, jossa on isoin liikkumattomien osuus
66 § Joni Laakson aloite kaupungin luistelukenttien jäädytyskäytäntöjen kehittämiseksi
67 § Joni Laakson aloite jääliikunnan mahdollistamisesta Jäkärlän urheilupuiston uudistamisen yhteydessä
68 § Joni Laakson aloite Paattisten aluetalon sisäänpääsyjärjestelmän uudistamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon