Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5823.05.20233

548-2023 (07 02 01)

Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 58

Liikuntalautakunnalle on ilmoitettu tiedoksi seuraavat päätökset ja ohjeet:

1. ​Kaupunginhallitus 9.5.2023 § 180​ Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus (Kv)

2. Kaupunginhallitus 24.4.2023 § 169​ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös​ 11.5.2023 erityisavustuksen myöntämisestä Harrastamisen Suomen malliin liittyvään kehittämishankkeeseen.

Oheismateriaali 1OKM/92/627/2023​

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä pykälän kohdalla toimi vapaa-aikajohtajan varahenkilö liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.