Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta6423.05.20239

3825-2023 (02 05 01)

Avustus liikuntapaikan rakentamiseen 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 64

Erityisasiantuntija Annakaisa Niiles:

Liikuntalautakunta on päättänyt 25.10.2022 § 97 liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitetun avustuksen jakoperiaatteista ja 24.1.2023 § 7 määrärahavarauksesta 27 000 euroa. Avustuksella tuetaan uusien liikuntapaikkojen rakentamista sekä liikuntapaikkojen pieniä laajennus- ja peruskorjaushankkeita. Se on tarkoitettu pääasiallisesti kohteisiin, joiden rakennus- ja muutoskustannukset ovat maksimissaan muutamia satoja tuhansia euroja. Avustusmuodon tavoitteena on rohkaista liikunta- ja urheiluseuroja luomaan harjoitus- ja kilpaolosuhteita sekä näin luoda turkulaisille uusia liikuntapaikkoja.

Liikuntapaikkarakentamisen keskeisimmät avustusperiaatteet:

* Avustus vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta on maksimissaan 30 % hyväksyttävistä kustannuksista.

* Avustusta voi saada vain kerran samaan kohteeseen.

* Avustusta voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden 31.10. mennessä. Hakemuksia käsitellään 1–3 kertaa vuodessa.

* Avustushakemus tulee jättää vähintään kaksi kuukautta ennen rakennushankkeen aloittamista ennakkokustannustiedoilla.

* Avustus maksetaan toteutuneisiin kustannuksiin perustuen avustuspäätöksen mukaisesti.

* Avustus raukeaa, jos hanketta ei ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua avustuspäätöksestä.

Turun kaupungin avustusjärjestelmään on tehty 11.5.2023 mennessä yksi liikuntapaikkarakentamisen avustushakemus, jossa hakijana on Aerial Unlimited ry.

Aerial Unlimited ry hakee avustusta 49,5 m² sisäliikuntatilan ja 2,5 m² wc-tilan (Sahurintie 2, 20320 Turku) muutostöihin. Yhdistyksen tarkoituksena on muuntaa nykyinen yksityiskäytössä oleva tila yhdistyskäyttöön. Nykyisessä tilassa on yksi tankotanssitanko, yksi rengastrapetsi, yhdet vertikaalikankaat ja yhdet alastulomatot sekä puolapuut. Muutostöiden jälkeen tilassa olisi kuusi tankotanssitankoa, rengastrapetsia, vertikaalikangasta ja alastulomattoa, puolapuut sekä peilit seinillä.

Muutostyöt vaativat poikkeuslupahakemuksen tekemistä, koska nykyinen tila ei sovellu toiminnan laajentumiseen.

Yhdistyksen tekemän arvion mukaan muutostyöt tulisivat kustantamaan yhteensä 16 610 euroa.

* LVI-muutostyöt tarvikkeineen ja laitteineen n. 2 800 euroa

* Peiliseinät n. 2 000 euroa

* Kiinteät kattokiinnityspisteet n. 1 000 euroa

* Poikkeuslupahakemus ja lupakäsittely n. 1 500 euroa

* Tankotanssitangot 5 kpl 2 245 euroa

* Alastulomatot tangoille 5 kpl 1 245 euroa

* Rengastrapetsit 5 kpl 1 275 euroa

* Vertikaalikankaat 5 kpl 1 050 euroa

* Alastulomatot trapetsille ja kankaille 5 kpl 1 495 euroa

* Paksut matot n. 2 000 euroa

Aerial Unlimited ry on perustettu Turkuun 20.3.2023. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä jäseniä eikä se järjestä harrastustoimintaa. Yhdistyksen mukaan toimintaan siirtyy ohjaajia yksityisomisteisesta yrityksestä, joka lopettaa toimintansa Turussa kesällä

2023. Yhdistyksen tavoitteena on aloittaa harrastusryhmien toiminta liikuntatilan muutostöiden jälkeen. Säännöllisiä ryhmiä on suunniteltu 6–17-vuotiaille tankotanssissa ja ilma-akrobatiassa. Suunnitelmien toteutuessa liikuntatilassa harjoittelisi seitsemän eri ryhmää viikoittain.

Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten (11.4.2022 § 67) mukaisesti Turun liikuntapaikkaverkkoa uudistetaan yhteistyöllä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. On hyvin positiivista ja kannatettavaa edistää monipuolisesti eri liikuntalajien harjoitus- ja kilpaolosuhteita. Hakemuksessa esitelty hanke loisi toteutuessaan uuden liikuntapaikan laajentaen näin turkulaisten harjoittelumahdollisuuksia tankotanssissa ja ilma-akrobatiassa. Näiltä osin hakemus täyttää avustuksen myöntökriteerit.

Yhdistyksen jäsen- ja harrastajamäärän ollessa nolla, yhdistyksellä ei käytännössä ole toimintaa. Toiminnan puuttuessa ei voida luotettavasti arvioida, miten hakemuksessa esitetyt muutostyöt tosiasiallisesti vaikuttavat turkulaisten liikuntamahdollisuuksiin ja edistävät niitä. Tämän vuoksi liikuntalautakunta ei myönnä liikuntapaikkarakentamisen avustusta Aerial Unlimited ry:n hankkeelle.​

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hylätä Aerial Unlimited ry:n liikuntapaikan rakentamisavustushakemuksen edellä esitetyn mukaisesti. Liikuntapaikkarakentamisen avustusmäärärahaa jää myöhemmin käytettäväksi 27 000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAerial Unlimited ry
tpvNiiles Annakaisa