Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta6223.05.20237

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalvelujen hinnasto: omatoimiliikunnan hinnaston 2024 päivittäminen

Tiivistelmä:

Liikuntalautakunta päätti (13.12.2022 § 114) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden hinnoittelun uudistamisesta. Liikuntalautakunta päättää tuotteiden ja palveluiden hinnoista sekä periaatteista kevään 2023 aikana. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 2024.

Liiklk § 62

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen & erityisasiantuntija Annakaisa Niiles:

Tausta

Liikuntapalvelujen tuotehinnaston uudistus on osa Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249). Uudistuksen keskiössä on kaupunkistrategian mukaisten arvojen toteuttaminen sekä jalkauttaminen selkeäksi ja kattavaksi tuotetarjonnaksi, jolla innostetaan ja kannustetaan yhä useampia liikkumaan sekä tuodaan näkyväksi kaupungin tarjoamat monipuoliset liikkumismahdollisuudet.

​Liikuntalautakunta päätti 14.2.2023 § 20 liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnaston ja periaatteet sekä 21.3.2023 § 33 ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnat ja periaatteet. 18.4.2023 § 52 liikuntalautakunta täydensi hinnaston periaatteita lisäämällä pysyvän vamman ja pitkäaikaissairauden vuoksi toimintarajoitteisten tunnukset osaksi sisäänpääsytuotteiden alennusryhmiä.

Omatoimiliikunnan hinnasto 1.1.2024 alkaen

Liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan tuotehinnaston portaittaisen uudistuksen viimeisessä osassa päätetään hinnat liikuntavälineiden ja oheistuotteiden vuokraukselle, Tyky-, yritys- ja lahjakorttituotteiden periaatteet sekä täydennetään aiemmin päätettyjä hinnaston periaatteita alennusryhmien osalta (Liite 1). Hinnat ja niiden periaatteet otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

Liite 1​Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnaston täydennykset

Oheismateriaali 1​Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnasto 2024 alkaen

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnaston lisäykset liitteen 1 mukaisesti. Hinnat ja periaatteet lisätään liikuntalautakunnan 14.2.2023 § 20 päättämään liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnastoon. Hinnaston lisäykset otetaan käyttöön 1.1.2024 yhdessä muun hinnaston kanssa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tpvHalonen Esko
tpvNummi Oskari
tiedSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 62
Liite 1:Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnaston täydennykset