Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta6323.05.20238

13977-2021 (02 05 00)

Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen - osa 3

Tiivistelmä:

Turun kaupunki uudistaa liikunnan avustusjärjestelmää ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallia. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten liikkumattomuutta, edistää tasavertaisuutta eri urheilulajien harrastajien kesken sekä hillitä harrastamisen kustannusten nousua. Liikuntalautakunta päättää liikuntatilojen hinnat ja periaatteet, jotka otetaan käyttöön 1.1.2025.

Liiklk § 63

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi & erityisasiantuntija Annakaisa Niiles:

​Tausta

Turun kaupungin liikuntatilahinnoittelun uudistaminen on osa pormestariohjelman Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249). Uudistuksen kokonaistavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan sekä hillitä harrastamisen kustannusten nousua. Liikuntatilojen käytön hinnoittelumallin uudistamisella pyritään tarjoamaan eri urheilulajeille ja niiden harrastajille aiempaa tasavertaisemmat lähtökohdat liikuntaolosuhteiden käyttöön.

Liikuntapalvelujen hinnasto uudistetaan portaittain. Liikuntalautakunta päätti (14.2.2023 § 20) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden periaatteet ja hinnat sekä (21.3.2023 § 33) ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnat. Kunnallisten liikuntatilojen hinnaston uudistamisen ensimmäisessä ja toisessa osassa (21.3.2023 § 34 ja 18.4.2023 § 51) liikuntalautakunta päätti liikuntasalien, palloiluhallien, palloilukenttien, jäähallien, Artukaisten voimisteluhallin ja Lintulan voimisteluhallin hinnoittelusta sekä tilavuokrat Liikuntakeskus Alfan, Kupittaan urheiluhallin ja Paavo Nurmen stadionin kilpailu- ja tapahtumakäytölle.

Liikuntatilojen hinnoittelun nykytila

Kunnallisessa liikuntapaikkaverkossa ei ole liikuntatiloja kaikille lajeille. 35 lajille kaupunki tarjoaa liikuntaolosuhteet. 15 lajia käyttää toiminnassaan yksityis- tai seuraomisteisia tiloja, koska kaupungilla ei ole tarjota liikuntaolosuhteita. 11 lajia käyttää toiminnassaan yksityis- tai seuraomisteisia tiloja kaupungin tilojen lisäksi, koska kunnallisia liikuntaolosuhteita on kysyntään nähden liian vähän.

Tällä hetkellä kunnallisten liikuntatilojen käyttö on pääasiallisesti maksutonta alle 20-vuotiaiden seura- ja yhdistystoiminnassa. Poikkeuksen periaatteeseen muodostavat Kupittaan palloiluhalli ja Veritas Stadion, joissa alle 20-vuotiaiden ottelut ja tapahtumat ovat maksullisia, sekä jäähallit, joissa alle 20-vuotiaat maksavat jäävuoroista kesäaikaan. Turun kaupungin uimalaitoksissa turkulaisseurojen alle 20-vuotiaat maksavat tilavuokraa lämmitettävien altaiden käytöstä sekä leiri-, kurssi- ja kilpailuvarauksissa kaikista tiloista.

Aiempaan kappaleeseen viitaten kaupunki siis käytännössä tukee alle 20-vuotiaiden toiminnan liikuntaolosuhteita 100 % niissä lajeissa, joissa kunnallisia tiloja on tarjolla. Niiden lajien seuroille / yhdistyksille, jotka käyttävät toiminnassaan yksityis- tai seuraomisteisia liikuntatiloja, liikuntalautakunta myöntää n. 50 % harjoitustilavuokrien korvaamisavustusta alle 20-vuotiaiden toimintaan. Tämä ei ole tasavertaista eri lajien harrastajien näkökulmasta.

Pääasiallisesti seurat ja yhdistykset maksavat vuokraa tai kausimaksua liikuntatilojen käytöstä. Liikuntakeskus Alfassa ja Kupittaan urheiluhallissa seurat ja yhdistykset eivät maksa yli 20-vuotiaiden tilan käytöstä harjoitustoiminnassa, vaan harrastajat maksavat itse liikuntapaikan käytöstä seuratoiminnan sisäänpääsymaksulla. Impivaaran uimahallissa vastaava käytäntö on voimassa turkulaisseurojen yli 20-vuotiailla harrastajilla. Muut tahot maksavat sekä allastilavuokran että henkilömäärän ja maksuryhmän mukaisen sisäänpääsymaksun uimalaitosten tiloissa. Tilavarausten maksukäytännöt eivät siis ole tasavertaisia eri käyttäjien näkökulmista.

Liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Koska kaupungin ei ole taloudellisesti mahdollista rakentaa kaikille nykyisille ja tuleville uusille lajeille omia uusia liikuntaolosuhteita tai tukea yksityis- ja seuraomisteisten liikuntatilojen käyttöä 100 prosenttisesti, tasavertaisuutta pyritään edistämään hinnoittelun kautta. Samalla yhdenmukaistetaan seura- ja yhdistystoiminnan hinnoittelukäytäntöjä niin, että kaupungin suuntaan liikuntapaikan käytöstä maksaa seura/yhdistys, ei harrastaja.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (12.12.2022 § 249) mukaisesti kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelua uudistetaan niin, että 7–19-vuotiaiden liikuntavuoroille otetaan käyttöön porrastetut tilavuokrat. Uudistus koskee kaupungin liikuntatilojen varattuja vuoroja sekä seura- ja yhdistystoiminnassa käytettäviä liikuntatiloja. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2025.

Alle 7-vuotiaiden vuorot ovat maksuttomia. 7–19-vuotiaiden liikuntatilojen käytön hinnoittelun punaisena lankana on, että laadukkaiden, täysimittaisten liikuntaolosuhteiden tilavuokra on n. 30 % vastaavan liikuntatilan markkinahintaisesti tilavuokrasta. Varustelutasoltaan, kooltaan tai sijainniltaan heikompien liikuntatilojen tilavuokrat porrastetaan matalimmiksi niin, että osa näistä liikuntatiloista säilyy myös edelleen maksuttomina myös 7–19-vuotiaille. Yli 20-vuotiaiden liikuntatoiminnan tilavuokrat pysyvät nykyhinnastoa vastaavina tai ne synkronisoidaan 7–19-vuotiaiden vuorojen hinnoittelun kanssa liikuntapaikasta riippuen.

30 prosentin hintataso perustuu kaupunginvaltuuston harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen linjaukseen (12.12.2022 § 249). Linjauksen mukaan yksityisten ja seuraomisteisten liikuntatilojen käyttöä tuetaan n. 70 % avustuksella vuodesta 2025 alkaen. Näin seuralle/yhdistykselle jää maksettavaa n. 30 %, joka on sama kuin kaupungin vastaavan liikuntatilan hinta.

Liikuntaolosuhteet, joissa ei ole markkinahintaisia vertailukohteita, hinnoitellaan niin, että ne ovat linjassa kaupungin muiden vastaavien liikuntatilojen kanssa. Liikuntaolosuhteisiin, joihin tuntiperusteista tilavuokraa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää, luodaan kausi- tai käyntiperusteinen maksu. Kausi- ja käyntiperusteiset hinnat on muodostettu hyödyntämällä taustalaskelmia, joissa huomioidaan mm. eri lajien harrastajakohtaiset laskennalliset kulut. Liikuntatilojen käytön hinnoittelu 7–19-vuotiaiden toiminnassa tukeutuu 30 prosentin periaatteeseen.

Tavoitteena on rakentaa kaupunginvaltuuston päätökseen (12.12.2022 § 249) nojaava hinnasto, joka huomioisi eri liikuntaolosuhteiden käyttäjät oikeudenmukaisesti ja nykyistä tasavertaisemmin, tehostaisi liikuntatilojen käyttöä sekä yhdenmukaistaisi maksukäytäntöjä seura- ja yhdistystoiminnassa niin, että harrastamisen kustannukset eivät nousisi.

Liikuntapaikkojen markkinahinnat tarkistetaan säännöllisesti sekä tehdään tarvittaessa päivityksiä hinnoitteluun.

Liikuntatilojen hinnoittelu uudistaminen – osa 3

Liikuntatilojen hinnastouudistuksen kolmannessa osassa päätetään seuraavien olosuhteiden hinnoittelusta:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Impivaaran jousiammuntarata

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kokoustilat (liikuntapaikoilla)

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kuntosali- ja oheisharjoittelutilat

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kupittaan ammuntarata

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kupittaan BMX-rata

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kupittaan urheiluhallin harjoitustoiminta

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kupittaan velodromi

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Liikuntakeskus Alfan harjoitustoiminta

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Lintulan sirkussali

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ LähiTapiola Areenan kaupungin vuorot

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Parkin miekkailutila

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Sauna- ja pukutilat (liikuntapaikoilla)

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Soutu- ja melontakeskus

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Uimalaitosten tilavaraukset

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Urheilupuiston alueen käyttö

Liitteessä 1 on uudistuksen kolmanteen osaan kuuluvien liikuntaolosuhteiden uudet hinnat ja lisäykset hinnaston periaatteisiin. Oheismateriaalina 1 on liikuntatilojen koko hinnasto vuodesta 2025 alkaen. Oheismateriaalina 2 on uudistuksen kolmas osa sisältäen muutokset verrattuna nykyhinnoitteluun.

Voimassa olevassa hinnastossa on käytössä ns. prime time -hinnoittelu, jonka mukaan tiettyjen liikuntapaikkojen tilavuokriin lisätään + 20 % arkisin ma-to klo 17–20 välisenä aikana. Vuonna 2025 alkaen tämä periaate poistuu käytöstä.

Turun kaupungin eri toimialueiden ja palvelukokonaisuuksien, kuten koululiikunnan ja varhaiskasvatuksen, liikuntatilojen käytön ja hinnoittelun käytännöt päivitetään syksyn 2023 aikana.​

Liite 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto – osa 3

Oheismateriaali 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025

Oheismateriaali 2​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto – osa 3 muutoksilla

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaiset liikuntatilojen hinnat ja hinnoittelun periaatteet. Hinnat ja periaatteet lisätään liikuntalautakunnan 21.3.2023 § 34 päättämään Turun kaupungin liikuntatilojen uuteen hinnastoon. Hinnasto astuu voimaan 1.1.2025.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää oikeuttaa liikuntapalvelujen liikuntatilojen hinnoittelusta vastaavan henkilöstön linjaamaan käytännön toimintatavat mm. rannekkeiden käyttöön ja myyntiin sekä laskutukseen liittyen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvNiiles Annakaisa
tpvNummi Oskari


Liitteet:

Liiklk § 63
Liite 1:Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto - osa 3