Liikuntalautakunta 18.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 27.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:41 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
44 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
45 § Pöytäkirjan tarkastus
46 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
47 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
48 § Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus
49 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
50 § Ulkoliikuntapaikkainvestoinnit 2024-2027
51 § Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen
52 § Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden huomiointi Liikuntapalvelujen hinnaston uudistamisessa
53 § Turun kaupungin liikuntapalveluiden osallistuminen Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan
54 § Ympäristönhoitokoneen hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.¿
55 § Jäänhoitokoneen hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.¿

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon