Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5218.04.20239

13977-2021 (02 05 00)

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden huomiointi Liikuntapalvelujen hinnaston uudistamisessa

Tiivistelmä: -

Liiklk § 52

Projektipäällikkö Johanna Friman, liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen:

Liikuntalautakunta päätti 14.2.2023 pidetyssä kokouksessaan liikuntapalvelujen hinnastosta sisäänpääsytuotteiden osalta (13977–2021, Liiklk § 20). Päätös piti sisällään alennusryhmähintaan kuuluvien asiakkaiden määrittelyn, jonka mukaan alennusryhmähintaan ovat oikeutettuja vuoden 1.1.2024 alusta alkaen: 4–16-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset (työ- ja kansaneläke, myös osa-aika ja/tai sairaseläkkeellä olevat henkilöt), työttömät, kuntoutustukea saavat, kotihoidontuella olevat vanhemmat, varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet, omaishoitajat (Turun kaupungilta omaishoidontukea saavat omaishoitajat). Päätöksessä myös linjattiin, että toimintarajoitteisten henkilöiden osalta hinnoittelu määritellään tarkemmin vuoden 2023 aikana.

Suomessa on useissa kunnissa käytössä erityisuimakortti (esim. Helsinki, Tampere, Vantaa, Espoo) vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikuntaan kannustavana edullisena hinnoittelutapana. Tällaisen erillisen erityisuimakortin käyttöönoton sijaan kohderyhmän liikunnallisuutta voidaan edistää huomioimalla moninainen kohderyhmä laajasti alehintaan oikeutettuja kohderyhmiä määriteltäessä. Lisäämällä liikuntalautakunnan päätöksessä (14.2.23 § 20) määriteltyihin alehintaryhmiin henkilöt, joilla on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, vammaisen pysäköintilupa, vammaispalvelulain mukainen taksikortti, EU:n vammaiskortti, Saattajakortti ja Näkövammaiskortti mahdollistetaan pysyvän vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi toimintarajoitteisten turkulaisten edullinen liikunnan harrastaminen kaupungin omissa palveluissa.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, vammaisen pysäköintilupa, vammaispalvelulain mukainen taksikortti, EU:n vammaiskortti, Saattajakortti ja Näkövammaiskortti pohjautuvat eri instansseissa asiantuntijatahojen tekemään arvioon em. etuuksista. Tunnusten todentaminen liikuntapalveluiden kassalla on helppoa sekä se mahdollistaa yksityisyydensuojan ja tietosuojan turvaamisen asiakaspalvelutilanteissa. Asiakkaat tulevat kohdelluiksi tasavertaisina ja tarkoin määritellyt kriteerit vähentävät tulkinnan tarvetta asiakaspalvelupisteillä.

Erityisuimakortin kohderyhmään liittyvän hinnoittelun määrittelyssä on valmisteluvaiheessa kuultu ja osallistettu Vammaisneuvostoa, esteettömyysraatia sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuntoutusohjaajia. Muista aleryhmähintaan oikeutetuista kohderyhmistä Vammaisneuvosto ja esteettömyysraati pitivät tärkeänä

terveydenhuollon suositusten saaneiden, työkyvyttömyyseläkkeen sekä myös osa-aikaisen eläkkeen sisällyttämistä aleryhmähinnoitteluun. Erityisesti terveydenhuollon suositus mahdollistaa edullisemman liikkumisen myös niillä henkilöillä, joilla esimerkiksi etenevä, toimintakykyä tulevaisuudessa rajoittava sairaus on alkuvaiheessa ja liikkuminen on ennaltaehkäisevästi tärkeää, mutta henkilöllä ei vielä ole ns. vammaisuuden statusta, eikä siihen liittyviä etuuksia (esim. vammaispalvelulain mukainen taksikortti, pysäköintilupa, Saattajakortti ym.). Kaikkiaan Vammaisneuvosto ja esteettömyysraati pitivät esitystä toimintarajoitteisten huomioimisesta osana hinnastouudistusta hyvänä tapana edistää kohderyhmän liikuntamahdollisuuksia. Hyvänä pidettiin myös käytäntöä kaikille samasta hinnoitteluperiaatteesta.

OheismateriaaliOheismateriaali 1​Tietoa toimintarajoitteisten määristä

Oheismateriaali 2​Muut kohderyhmän liikunnallista elämäntapaa edistävät edulliset tuotteet ja palvelut Turussa

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää lisätä Liikuntapalvelujen alennusryhmiin kuuluvaksi pysyvän vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi toimintarajoitteiset turkulaiset seuraavilla tunnuksilla: Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, vammaisen pysäköintilupa, vammaispalvelulain mukainen taksikortti, EU:n vammaiskortti, Saattajakortti ja Näkövammaiskortti. Lisäys astuu voimaan uuden hinnaston käyttöönoton yhteydessä 1.1.2024 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvFriman Johanna
tpvHalonen Esko
tpvSitaru-Niemi Jaana