Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5118.04.20238

13977-2021 (02 05 00)

Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 51

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi & erityisasiantuntija Annakaisa Niiles:

Tausta

Liikuntapalvelujen liikuntatilahinnoittelun uudistaminen on osa Turun kaupungin pormestariohjelman Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249). Uudistuksen kokonaistavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan nykyistä enemmän sekä hillitä harrastamisen kustannuksia. Liikuntatilojen käytön hinnoittelumallin uudistamisella pyritään tarjoamaan eri urheilulajeille ja niiden harrastajille aiempaa tasavertaisemmat lähtökohdat liikuntaolosuhteiden käyttöön.

Liikuntapalvelujen hinnasto uudistetaan portaittain. Liikuntalautakunta päätti (14.2.2023 § 20) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden periaatteet ja hinnat sekä (21.3.2023 § 33) ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnat. Kunnallisten liikuntatilojen hinnaston uudistamisen ensimmäisessä osassa (21.3.2023 § 34) liikuntalautakunta päätti liikuntasalien, palloiluhallien, palloilukenttien, jäähallien, Artukaisten voimisteluhallin ja Lintulan voimisteluhallin hinnoittelusta. Tässä päätöksessä keskitytään kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistamisen toiseen osaan, jossa linjataan hinnat Liikuntakeskus Alfan, Kupittaan urheiluhallin ja Paavo Nurmen stadionin kilpailu- ja tapahtumakäytölle. Kolmannessa vaiheessa toukokuussa 2023 tuodaan päätettäviksi muiden kunnallisten liikuntatilojen sekä Liikuntakeskus Alfan, Kupittaan urheiluhallin ja Paavo Nurmen stadionin harjoituskäytön hinnoittelu. Uusi tilavuokrahinnasto astuu voimaan 1.1.2025.

Liikuntatilojen hinnoittelun nykytila

Liikuntalautakunta on päättänyt kunnallisten liikuntatilojen hinnaston päivityksistä ja hinnastoon liittyvistä periaatteista viimeisimpänä 25.10.2022 § 98. Tällä hetkellä kunnallisten liikuntatilojen käyttö on pääasiallisesti maksutonta alle 20-vuotiaiden säännölliseen liikuntatoimintaan. Poikkeuksen periaatteeseen muodostavat uimalaitokset, joissa alle 20-vuotiaat maksavat kursseista ja kilpailuista, Kupittaan palloiluhalli, jossa alle 20-vuotiaiden ottelut ja tapahtumat ovat maksullisia, sekä jäähallit, joissa alle 20-vuotiaat maksavat jäävuoroista kesäaikaan.

Kunnallisessa liikuntapaikkaverkossa ei kuitenkaan ole liikuntatiloja kaikille lajeille, mikä aiheuttaa epätasavertaisuutta lajien harrastajien kesken. Koska kaupungin ei ole taloudellisesti mahdollista rakentaa kaikille nykyisille ja tuleville uusille lajeille omia uusia liikuntaolosuhteita, tasavertaisuutta pyritään edistämään hinnoittelun kautta.

Liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Kaupunginvaltuuston päätöksen (12.12.2022 § 249) mukaisesti kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelua uudistetaan niin, että 7–19-vuotiaiden liikuntavuoroille otetaan käyttöön porrastetut tilavuokrat. Esitetyn hinnoittelumallin (liite 1 sekä oheismateriaali 1 ja 2) punaisena lankana on, että laadukkaiden, täysimittaisten liikuntaolosuhteiden tilavuokra on n. 30 % vastaavan liikuntatilan markkinahintaisesti tilavuokrasta. Varustelutasoltaan, kooltaan tai sijainniltaan heikompien liikuntatilojen tilavuokrat porrastetaan matalimmiksi niin, että osa näistä liikuntatiloista säilyy myös edelleen maksuttomina 7–19-vuotiaille. Yli 20-vuotiaiden liikuntatoiminnan tilavuokrat pysyvät nykyhinnastoa vastaavina tai ne synkronisoidaan 7–19-vuotiaiden vuorojen tilavuokrien kanssa liikuntapaikasta riippuen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (11.4.2022 § 67) alle 7-vuotiaiden vuorot ovat maksuttomia.

7–19-vuotiaiden varattujen vuorojen tilavuokrien 30 % taso markkinahintaisesta tilavuokrasta pohjautuu linjaukseen (kv 12.12.2022 § 249), jossa yksityisten liikuntatilojen käyttöön tarkoitettu harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen tavoitteellinen tukiosuus olisi n. 70 %. Näin seuralle/yhdistykselle jää maksettavaksi n. 30 % liikuntatilan kuluista. Tällöin harrastajien näkökulmasta ei ole merkitystä käyttääkö seura/yhdistys kunnallisia vai yksityisomisteisia liikuntatiloja.

Liikuntapaikkojen markkinahinnat tarkastetaan säännöllisesti sekä tehdään tarvittaessa päivityksiä hinnoitteluun.

Liite 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025 – lisäykset

Oheismateriaali 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025

Oheismateriaali 2​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025 – lisäykset muutoksilla

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset Liikuntakeskus Alfan, Kupittaan urheiluhallin ja Paavo Nurmen stadionin kilpailu- ja tapahtumavuorojen hinnat. Hinnat lisätään liikuntalautakunnan 21.3.2023 § 34 päättämään Turun kaupungin liikuntatilojen hinnastoon 2025. Hinnasto astuu voimaan 1.1.2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLehmusvuori Juha
tpvNiiles Annakaisa
tpvNummi Oskari
tiedPyöli Ismo
tpvSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 51
Liite 1:Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025 - lisäykset