Liikuntalautakunta 19.04.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 28.04.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
30 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
31 § Pöytäkirjan tarkastus
32 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
33 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
34 § Harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteiden ja määrärahan päivittäminen
35 § Tilakustannuksia koskevan avustusmäärärahan jakaminen v. 2022
36 § Ulkoliikuntapaikkainvestoinnit 2023-2026
37 § Kylässuon kentän maanvuokra-alueesta ja hallinnasta luopuminen
38 § Lausunto pitkän aikavälin väistötilat kouluille -tarveselvityksestä
39 § Vuoden 2022 talouden 1. osavuosikatsaus
40 § Jäsen Joni-Juhani Laakson aloite Jäkärlän liikuntahallin kuntosalin käyttämisestä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon