Liikuntalautakunta 16.05.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Vanha Raatihuone, Vanha Suurtori 5, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
51 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 § Pöytäkirjan tarkastus
53 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
54 § Vapaa-aikatoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (liikuntapalvelut)
55 § Liikuntapalveluiden vuosikertomus 2016
56 § Liikuntalautakunnan ylimääräinen kokous 7.6.2017
57 § Liikuntalautakunnan alustava kokousaikataulu syyskaudella 2017
58 § Vuoden 2017 talouden 1. osavuosikatsaus
59 § Liikuntalautakunnan palvelualueen toiminnan toteutumisen seuranta tammi-huhtikuu 2017
60 § Työvoiman käytön seuranta 2017
61 § Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus sekä siihen liittyvä lautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2021
62 § Liikuntapalveluiden hinnastomuutoksia 1.6.2017 alkaen v. 2017 talouden tasapainottamiseksi
63 § Avustus uuden liikuntapaikan rakentamiseen
64 § Alueuimahallin avustaminen v. 2017
65 § Liikuntalautakunnan perintö uudelle lautakunnalle
66 § Aloite liikuntarahaston perustamiseksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon