Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
208 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
209 § Pöytäkirjan tarkastus
210 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Uusi konserttitalo (10/2020)
211 § Asemakaavanmuutosluonnos; Kylänkulma, Nummi (os. Uhrimäenkuja) (23/2018)
212 § Asemakaavanmuutosehdotus; Lähteenkatu 10-16, Ruohonpää (os. Lähteenkatu 10-16) (24/2017)
213 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Tiililinnankatu 2, (VIII) 8 kaupunginosa (os. Tiililinnankatu 2) (11/2019)
214 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle / valitus päätöksestä olla jatkamatta maanvuokrasopimusta, os. Voimakatu 15
215 § Ilmanlaadun vuosiraportti 2019
216 § Metsäsuunnitelmaan 2019-2029 pohjautuva tarkempi työohjelma
217 § Blomberginaukion ja Tahkonaukion pysäköintialueiden muuttaminen maksullisiksi
218 § Häränajajanpolun jalankulku- ja pyörätieyhteyden parantaminen
219 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
220 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
221 § Tiedoksi merkittävät asiat
222 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 5) Haarla / Hirvensalo (P 2020-88)
223 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 1) Haarla / Hirvensalo (P 2020-93)
224 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 3) Haarla / Hirvensalo (P 2020-94)
225 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 9) Haarla / Hirvensalo (P 2020-136)
226 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 11) Haarla / Hirvensalo (P 2020-137)
227 § Poikkeamispäätös; Yksiasuntoisen, kaksikerroksisen erillispientalon sijaan yksikerroksinen kaksiasuntoinen rakennus rakennusalasta poiketen (os. Valeri-Haarlantie 7) Haarla / Hirvensalo (P 2020-139)
228 § Arolankallion puistosuunnitelma (Lauttaranta)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon