Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
154 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
155 § Pöytäkirjan tarkastus
156 § Skanssin keskuspuiston CO2-päästölaskenta, massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelu
157 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Takakirveen yhteishanke 1 (9/2019)
158 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Takakirveen yhteishanke 2 (3/2020)
159 § Asemakaavanmuutosehdotus; Wibeliuksentie 1, Ispoinen (os. Wibeliuksentie 1) (6/2019)
160 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
161 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
162 § Tiedoksi merkittävät asiat
163 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon