Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta15805.05.20204

2822-2020 (10 02 03)

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Takakirveen yhteishanke 2 (3/2020)

Tiivistelmä: -

Kylk § 158

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho 29.4.2020:

Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavanmuutos Kastun kaupunginosan korttelin 6 tontille 4 ja korttelin 26 tonteille 1, 4 ja 8. Osoitteissa: Laihasmäentie 5, Lemmontie 7, Lemmontie 15, Suovantie 27.

Työnimeltään kaavanmuutos on Takakirveen yhteishanke 2. Kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho.

Kaavan tavoitteet

Aloitteiden tekijöiden tavoitteina on mahdollistaa kunkin omakotitontin jakaminen kahdeksi omakotitontiksi.

Kaavoittajan tavoitteena on lisäksi pitää vaikutukset rakennettuun ympäristöön hallittuina, rakennusalojen sijoittelulla, maltillisilla rakennusoikeuksien lisäyksillä sekä rakennusten korkeuksien säätelyllä.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Takakirveen yhteishanke 2

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Takakirveen yhteishanke 2.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus