Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta15705.05.20203

2117-2019 (10 02 03)

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Takakirveen yhteishanke 1 (9/2019)

Tiivistelmä: -

Kylk § 157

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho 29.4.2020:

Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavanmuutos Kaerlan kaupunginosan kortteleiden 29, 31, 34 ja 35 tonteille 3, 5, 11, 27, 1, 2, 14, 1, 9, 10 ja 7. Osoitteissa: Holpinkatu 4, Holpinkatu 14, Isohaarankatu 3, Isohaarankatu 15, Riitasuonkatu 12a, Toukolankatu 3, Toukolankatu 13, Seunalantie 15, Seunalantie 22, Impivaarantie 3 ja Impivaarantie 5.

Työnimeltään kaavanmuutos on Takakirveen yhteishanke 1. Kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho.

Kaavan tavoitteet

Aloitteiden tekijöiden tavoitteina on mahdollistaa kunkin omakotitontin jakaminen kahdeksi omakotitontiksi.

Kaavoittajan tavoitteena on lisäksi pitää vaikutukset rakennettuun ympäristöön hallittuina, rakennusalojen sijoittelulla, maltillisilla rakennusoikeuksien lisäyksillä sekä rakennusten korkeuksien säätelyllä.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Takakirveen yhteishanke 1

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Takakirveen yhteishanke 1.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus