Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Linnanrinne (10/2018)
15 § Lausunto Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaavan rakennuksen tarveselvityksestä
16 § Pyhän Henrikin aukion käyttäminen tilapäisenä pysäköintialueena
17 § Kevään 2020 seminaarin ajankohdan muuttaminen
18 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavanmuutosta, Kristiinankatu 2- Suomen pankki
19 § Asemakaava- ja tonttijakoehdotus; Harkkionmäki, Haarla (os. Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie) (46/2005)
20 § Asemakaavanmuutosehdotus; Munkkionkuja, Itäharju (os. Munkkionkuja 7) (26/2017)
21 § Asemakaavanmuutosluonnos Pihlajaniemen, Korppolaismäen, Puistomäen ja Vähäheikkilän kaupunginosiin; Pihlajaniemen pohjoisosa (os. Hirvensalon puistotie, Vähäheikkiläntie, Rykmentintie) (26/2018)
22 § Suunnittelutarveratkaisu; Omakotitalo ja talousrakennus, os. Kulkkilantie 65, Hirvensalo (S 2018-252)
23 § Poikkeamispäätös; Omakotitalo ja talousrakennus, os. Kulkkilantie 65, Hirvensalo (P 2019-1321)
24 § Arkeologisten tutkimuksien sopimuksien jatkaminen ajalle 1.2.2020 - 31.1.2022
25 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
26 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
27 § Tiedoksi merkittävät asiat
28 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset
29 § Nummi - Itäharju -asuinalueen katuverkon jäsentely

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon