Kaupunginvaltuusto 14.02.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 22.02.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-21:41 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Kaupunkistrategia
21 § Turun kaupungin selvitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tekemän tietopyynnön johdosta
22 § Asemakaavanmuutos- sekä tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotus; Parkinkenttä (VI) 6 kaupunginosa (os. Tuureporinkatu 2) (16/2018)
23 § Parkinkentän alueen uudistamisen sopimuskokonaisuus (os. Tuureporinkatu 2)
24 § Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025
25 § "Pihlajaniemi" asemakaavanmuutosehdotuksen 26/2018 edellyttämä maankäyttösopimus Turun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen (Suomen valtion) kesken sekä Arolan kylän Lauttaranta 1:72 tilan määräalakauppa (os. Vähäheikkiläntie, Rykmentintie ja Pikisaarentie)
26 § Aurajoen rantaväylän hankesuunnitelma välillä Agricolankatu - Jokikatu
27 § Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2022-2025 hyväksyminen
28 § Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
29 § Valtuutettu Anna Mäkipää ym. aloite: Selvityspyyntö varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kohdistumisesta
30 § Valtuutettu Abdullahi Sultan ym. aloite: Suomi toisena kielenä (S2) opetuksen kehittäminen Turun kouluissa
31 § Valtuutettu Panda Eriksson ym. aloite: Seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisemisen tehostamiseksi
32 § Valtuutettu Timo Nurmio ym. aloite: Eläkeläisten ja työttömien kuntosali vuorojen saaminen maksuttomaksi
33 § Valtuutettu Seppo Muurinen ym. aloite: Luistelu- ja hiihtoradat Kakskerranjärvelle
34 § Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Lainsäädäntöaloite huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistamisesta
35 § Valtuutettu Leena Kaunislahti ym. aloite: Turun katujen talvikunnossapidosta
36 § Valtuutettu Laura Rantanen ym. aloite: Skeittilinjan perustamisen selvittäminen lukioon tai ammattikouluun ja Turun skeittausolosuhteiden pikainen parantaminen
37 § Valtuutettu Elina Sandelin ym. aloite: Neuvolapalveluiden resurssipulan välittömästä korjaamisesta
38 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Ikäihmisten etäystäväpalvelu
39 § Valtuutettu Amro el-Khatib ym. aloite: Selvityspyyntö liittyen pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoon
40 § Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloite: Luistelukenttien säänmukainen jäädytys ja kunnossapito
41 § Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Haitallisten vieraslajien hävittämiseksi nuoria työllistämällä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon