Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5607.02.202212
Kaupunginvaltuusto2814.02.202211

1409-2022 (00.03, 00 01 01, 00 01 04)

Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tiivistelmä:

Valtuuston tulee kuntalain 14 §:n 2 momentin 7. kohdan perusteella päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Kh § 56

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Valtuuston tulee kuntalain 14 §:n 2 momentin 7. kohdan perusteella päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 § 99, mutta kuntalain sekä kaupungin organisaatiorakenteen muutoksien vuoksi ne on tarpeellista päivittää.

Kuntalain perusteluissa todetaan, että valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion, joka kattaa kunnan koko toiminnan. Talousarviossa valtuusto asettaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista tulee valvoa kuten myös valvontakeinojen tehokkuutta ja toimivuutta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintana kytkeytyvät siten talousarvioprosessiin ja ne kattavat kunnan koko tehtäväkentän.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat lain perustelujen mukaan kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle tai pormestarille sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 39 §:ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtimisena sekä kuntalain 38 §:ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, talouden ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Kun valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, se ohjaa päätöksellään sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa mainittua tehtävää.

Päätökseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulee sisällyttää määräykset ainakin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kunnassa ja kuntakonsernissa. Päätöksessä tulee todeta kunnanhallituksen velvollisuudesta huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, lautakuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toimeenpanna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivat keinot vastuualueillaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työryhmässä on valmisteltu kuntalain perustelujen mukaisesti valtuuston päätettäväksi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Liite 1Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 28

Liite 1Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

noudArkea Oy
noudForum Marinum -säätiö
noudKaarea Oy
noudKuntec Oy
noudLogomo Oy
noudLounais-Suomen Jätehuolto Oy
noudOy Turku Energia-Åbo Energi Ab
noudTurku City Data Oy
noudTurku Science Park Oy Ab
noudTurku 2029 -säätiö sr
noudTurun Aikuiskoulutussäätiö
noudTurun ammattikorkeakoulu Oy
noudTurun Kaupunginteatteri Oy
noudTurun Kaupunkiliikenne Oy
noudTurun musiikinopetus Oy
noudTurun Satama Oy
noudTurun seudun puhdistamo Oy
noudTurun Seudun Vesi Oy
noudTurun Teknologiakiinteistöt Oy
noudTurun Vesihuolto Oy
noudTurun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo
noudTVT Asunnot Oy
noudVarsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
noudHyvinvointi
noudKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
noudKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
noudKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
noudRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
noudTyöllisyys
noudVapaa-aika
noudVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 56
Liite 1:Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kv § 28
Liite 1:Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet / Grunderna för intern kontroll och riskhantering inom Åbo stad och stadskoncernen