Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto4014.02.2022

1983-2022 (00 01 02, 10 03 01, 12 04 02)

Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloite: Luistelukenttien säänmukainen jäädytys ja kunnossapito

Tiivistelmä: -

Kv § 40

Oheismateriaali 1Aloite

Aloitteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.turku.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoaloitteet

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvVapaa-aika
tiedXXXXX