Kaupunginvaltuusto 24.01.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.02.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-21:11 Teams, sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Katsaus koronavirustilanteeseen
4 § Asemakaavanmuutos- sekä tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotus; Parkinkenttä (VI) 6 kaupunginosa (os. Tuureporinkatu 2) (16/2018)
5 § Parkinkentän alueen uudistamisen sopimuskokonaisuus (os. Tuureporinkatu 2)
6 § Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Paljetie, Itäharju (os. Paljetie 2) (27/2017)
7 § Vastaus valtuutettu Aino Marjamaa ym. aloitteeseen koskien mielenterveysvaikutusten arviointia
8 § Vastaus valtuutettu Leena Kaunislahti ym. aloitteeseen koskien vieraskielisten tavoittamisesta liittyen koronarokotuksiin
9 § Vastaus valtuutettu Konsta Weberin ym. aloitteeseen koskien kasvisruuan ja vastuullisesti pyydetyn lähikalan tarjoamista kaupungin tilaisuuksissa
10 § Vastaus valtuutettu Abdullahi Sultanin ym. aloitteeseen koskien Paavinkadun ja Kardinaalinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista
11 § Vastaus valtuutettu Mirka Muukkosen ym. aloitteeseen koskien sateenkaarikoulutusta Turun kaupungin henkilöstölle
12 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Kierrätyspisteitä lisättävä erityisesti Turun kaupungin pientaloalueille
13 § Valtuutettu Jaakko Lindfors ym. aloite: Selvitetään mahdollisuudet tukihenkilöihin päihdekuntoutujille
14 § Valtuutettu Kristiina Hellsten ym. aloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa
15 § Valtuutettu Leena Kaunislahti ym. aloite: Venäjänkielisten yksikköjen toteuttamiseksi vanhainkodeissa
16 § Valtuutettu Sofia Engblom ym. aloite: Katariinanlaakson luonnonsuojelualueen kehittäminen Villa Solinin käyttötarkoitusta arvioimalla
17 § Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: DRONE - tekniikan käyttö Turun ympäristöpalvelualan hankkeissa ja päätöksenteon valmistelussa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon