Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1817.01.20228
Kaupunginvaltuusto1024.01.202210

11125-2021 (00 01 02, 08 00 00)

Vastaus valtuutettu Abdullahi Sultanin ym. aloitteeseen koskien Paavinkadun ja Kardinaalinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista

Tiivistelmä: -

Kh § 18

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen:

Halisten koulun kohdalle toteutettiin vuoden 2021 syksyllä noin kymmenen auton pysäyttämissyvennys koulun saatto- ja noutoliikenteen tarpeisiin. Paavinkadun ja Kardinaalinkadun risteyksessä Paavinkadun ylittävä suojatie on korotettu asfalttimassalla. Korotus hillitsee Paavinkadun ajonopeuksia, joskaan ei aivan yhtä tehokkaasti kuin betoniset ns. tyynyhidasteet. Syksyllä 2021 risteyksen valaistusta tehostettiin vaihtamalla tehokas led-valaisin risteyksessä olevaan valaisinpylvääseen.

Risteyksen varustaminen tavanomaisilla liikennevaloilla ei ratkaisisi kääntyvien autojen – erityisesti vilkkaan kääntyvän linja-autoliikenteen – jalankulkijoille aiheuttamaa turvallisuusriskiä. Liikennevalo-ohjaus ei ole ensisijainen toimenpide Paavinkadun ja Kardinaalinkadun risteysten kaltaisten ”pienten” risteysten liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Jos Halisten koulun väistötilojen tultua täysimääräisesti käyttöön katsotaan risteyksen turvallisuuden parantamisen edellyttävän jatkotoimenpiteitä, kyseeseen tulee ajonopeuksien hillitsemisen tehostaminen nykyistä tehokkaammilla hidasteilla sekä suojateiden valaistuksen edelleen tehostaminen lisäämällä risteykseen uusia valaisinpylväitä tehokkaille led-valaisimille.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Abdullahi Sultanin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 10

Oheismateriaali 1Valtuutettu Abdullahi Sultanin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty palautusehdotus ja sen käsittely

Sultan Muukkosen kannattamana teki seuraavansisältöisen palautusehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastauksessa huomioidaan liikenneturvallisuus paremmin Paavinkadun ja Kardinaalinkadun risteyksessä Paavinkadun ylittävän suojatien osalta.

Lisäksi valtuusto toivoo vastausta aloitteen viimeisessä kappaleessa mainittuun toisen suojatien perustamiseen Paavinkatu 11 kohdalla, jolloin paine vilkkaan risteyksen suojatien käyttämiselle vähenisi. Tältä osin kaupunginvaltuusto katsoo vastauksen olleen puutteellinen.

Perustelut:

Tämänhetkiset toimet Paavinkadun ja Kardinaalikadun risteyksessä eivät ole riittäviä turvaamaan liikenteessä olevia lapsia ja nuoria koululaisia. Autoilijat eivät risteyksessä noudata liikennesääntöjä eikä hidastetöyssy ole riittävä estääkseen ylinopeuden ajoa. Alueen toimijat ovat huolissaan erityisesti lasten ja nuorten koulumatkan turvallisuudesta.

Aikaisemmin oli vaaratilanteita myös lähellä olevalla K-Marktille vievällä tiellä (Koroistenkaari) eikä toimiin ryhdytty riittävän nopeasti, vaikka vaaratilanteet tiedettiin. Vasta yhden nuoren loukkaannuttua pahasti moottoripyöräonnettomuudessa 2009, tuli tielle liikennevalot. Emme tahdo, että jälleen joudutaan odottamaan pahimman skenaarion tapahtumista ennen kuin asialle tehdään jotain ennakoivasti. Alueen Linja-autot kulkevat pääsääntöisesti Paavinkatua pitkin.

Edellä mainitun lisäksi aloitevastaus on sisällöllisesti puutteellinen, koska vastauksessa ei oteta kantaa kaikkiin aloitteessa esitettyihin ratkaisuehdotuksiin. Aloitteen viimeisessä kappaleessa harkittavaksi esitetään, että olisiko mahdollista suunnitella toinen suojatieosuus Paavinkatu 11 kohdalle, jolloin paine risteyksen suojatien käyttämiselle vähenee."

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Sultanin palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 30 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 26 valtuutettua kannatti Sultanin tekemää palautusehdotusta, 11 tyhjää, joten asian käsittely jatkui.

Liite 1Äänestyslista

Jakelu

tiedXXXXX


Liitteet:

Kv § 10
Liite 1:Äänestyslista / Omröstningsförteckning