Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2217.01.202212
Kaupunginvaltuusto924.01.20229

13761-2021 (00 01 02, 07 02 02)

Vastaus valtuutettu Konsta Weberin ym. aloitteeseen koskien kasvisruuan ja vastuullisesti pyydetyn lähikalan tarjoamista kaupungin tilaisuuksissa

Tiivistelmä: -

Kh § 22

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen:

Turun kaupunki kehittää elintarvikehankintojaan ja tarjoilujaan jatkuvasti vastuullisesti sekä Turun ilmastotavoitteiden mukaisesti osana laajempia Turun ympäristötavoitteita.

Turun kaupunki on jo pitkään tarjonnut lähi- ja sesongin mukaista ruokaa vastaanotoillaan, seminaareissa ym. tilaisuuksissa, joihin sisältyy tarjoiluja. Tarjolla on aina Turussa tai lähiseudulla kasvatettuja tuoreita kasviksia, Saaristomeren kalaa sekä myös lihaa kauden mukaisesti. Reilun kaupan tuotteita Turku käyttää aina, kun se on mahdollista. Reilun kaupan tuotteita ei saa kattavasti kilpailutuksissa, mutta esimerkiksi kahvi on kauttaaltaan reilun kaupan kahvia.

Lihan käytön määrää mietitään kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti ja yleistä yhteiskunnallista kehitystä seuraten. Lihan määrää on kaupungin edustuskeittiön tarjoilemana vähennetty selvästi viime vuosina. Nykyään lihaa on tarjolla enimmäkseen lisukkeena, ei enää pääruokana. Pormestarin ohjeistuksesta mm. kaupungintalon lounailla tarjotaan kalaa. Lihan määrää raaka-aineena vähennetään edelleen suosien lähikalaa ja kasviksia, mutta lihatuotteiden käytöstä ei täysin luovuta.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Konsta Weberin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 9

Oheismateriaali 1Valtuutettu Konsta Weberin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty palautusehdotus ja sen käsittely

Weber Peltosen kannattamana teki seuraavansisältöisen palautusehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi sillä ohjeistuksella, että vastauksessa vastataan suoraan aloitteen esittämään uudistukseen, eikä sen ohi. Lisäksi vastauksessa toivotaan hahmoteltavan suunnitelmaa tehotuotetun lihan tarjoilun korvaamiseksi kaupungin edustustilaisuuksissa.”

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Weberin palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 39 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 28 valtuutettua kannatti Weberin tekemää palautusehdotusta, joten asian käsittely jatkui.

Liite 1Äänestyslista

Jakelu

tiedXXXXX


Liitteet:

Kv § 9
Liite 1:Äänestyslista / Omröstningsförteckning