Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto1624.01.2022

1010-2022 (00 01 02, 10 03 02)

Valtuutettu Sofia Engblom ym. aloite: Katariinanlaakson luonnonsuojelualueen kehittäminen Villa Solinin käyttötarkoitusta arvioimalla

Tiivistelmä: -

Kv § 16

Oheismateriaali 1Aloite

Aloitteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.turku.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoaloitteet

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvKonsernihallinto
tiedXXXXX