Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2117.01.202211
Kaupunginvaltuusto824.01.20228

12426-2021 (00 01 02, 06 01 00, 07 02 01)

Vastaus valtuutettu Leena Kaunislahti ym. aloitteeseen koskien vieraskielisten tavoittamisesta liittyen koronarokotuksiin

Tiivistelmä: -

Kh § 21

Palvelualuejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Jane Marttila ja tartuntataudeista vastaavalääkäri Jutta Peltoniemi:

Vieraskielisten rokotuskattavuuden ja yleisen koronatietouden lisäämiseksi on Turussa tehty koko pandemia-ajan merkittävästi toimia. Osa toimista on kohdistettu tiettyihin kieliryhmiin, osa kaikkiin tilanteesta riippuen. Myös Turun kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut on tehnyt jatkuvaa ja aktiivista työtä korona- ja rokotustietouden lisäämiseksi vieraskielisen väestön keskuudessa, mm. erikielisillä materiaaleilla (videot, flyerit, sarjakuvat, WhatsApp-viestit, Wilma-viestintä jne.), joita on lähetetty kohderyhmälle suoraan mm. maahanmuuttajakoordinaattoreiden kautta. Tämän lisäksi eri kieliryhmille tehdään koko ajan kohdistettua monikielistä some-markkinointia kaupungin some-kanavissa. Myös Turun kaupungin omankieliset työntekijät ovat tehneet some-videoita ja muuta neuvontaa omille kieliryhmilleen. Myös SPR:n kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä eri kieliryhmien tavoittamiseksi. Rokotuksia on heinäkuusta lähtien annettu keskitetyn rokotusvastaanoton lisäksi pop up -rokotustapahtumissa. Niitä on järjestetty eripuolilla Turkua (esimerkiksi Pansio, Halinen, Lauste, Varissuo, Kirkkotie, Satakunnantie) sekä omissa oppilaitoksissa että myös muissa oppilaitoksissa, joissa järjestetään kotouttamiskoulutusta ja/tai suomen kielen opetusta. Rokotuksia vieraskielisille on järjestetty myös telakalla. Näissä eri tapahtumissa on rokotettu tuhansia. Kaiken kaikkiin näissä ilman ajanvarausta tapahtuvissa pop up -rokotuksissa on Turussa annettu 26.300 koronarokotetta ja tilaisuuksia on ollut tähän mennessä 350. Rokotustiedon lisäämiseksi on tehty myös järjestöyhteistyötä esimerkiksi MLL:n ja Daisy Ladies -yhdistyksen kanssa. Vieraskielisten yhteisöjen kanssa on myös kokoustettu useita kertoja.

Aloitteessa ehdotetaan, että yhdistykset voisivat kutsua tiettyihin rokotustilaisuuksiin rokotettavia. Tämä on mahdollista ja näin on menetelty tai menetellään seuraavissa rokotustapahtumissa:

Lisäksi on vielä todettava, että vieraskielisiin kohdistuvaan viestintään on Turussa kiinnitetty ja tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ja että asia on erittäin tärkeä rokotuskattavuuden osalta.

Käytännön järjestelyiden osalta yhdistysten yhteyshenkilöt voivat olla yhteydessä koronarokotustoiminnan projektipäällikköön Katriina Hlavatyyn.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Leena Kaunislahden ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 8

Oheismateriaali 1Valtuutettu Leena Kaunislahden ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX