Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 27.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 04.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:32 Scandic Börs, Kauppiaskatu 6, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
54 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 § Pöytäkirjan tarkastus
56 § Linnanniemen taideohjelman esittely
57 § Iltakouluasia
58 § Konserttitalon kulttuurikaupan toimijan valinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohta.
59 § Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus
60 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2023 päätetyn avustuksen muutosanomus
61 § Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimus koskien kohdennettuja erityisavustuksia
62 § Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimus koskien kohdennettuja erityisavustuksia
63 § Hansan kauppakeskuksen nuorisotilan vuokraaminen 28.2.2026 asti
64 § Kokoelmien säilytystilan vuokraaminen Pääskyvuoren luolastosta
65 § Museorahaston vuoden 2022 tuoton jakaminen
66 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
67 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon