Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta6427.04.202310

3114-2023 (02 08 00, 12 03 03)

Kokoelmien säilytystilan vuokraaminen Pääskyvuoren luolastosta

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle esitetään Pääskyvuoren luolaston luolista 203A ja 203B luopumista ja niiden tilalle luolan 213, pinta-alaltaan 200 m2, vuokraamista tilapalveluilta museopalvelujen kokoelmien säilytystilaksi 1.5.2023 alkaen.

Kulnuolk § 64

Turun museopalvelut / projektipäällikkö Riina Nurmio, museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Turun museopalveluilla on tarve vaihtaa lisätilaksi vuokraamansa Pääskyvuoren luolat 203A ja 203B luolaan 213, koska luoliin 203A ja 203B ei ole saatu museoesineistön vaatimia olosuhteita. Olosuhteita on yritetty saada museoesineistön tarvitsemalle tasolle usean kuukauden ajan. Vanha ilmanvaihtokoneisto on rikkoutunut eikä siihen ole saatavissa enää varaosia. Uuden hankinnan kustannukset olisivat noin 50 000 €. Luolaan 213 saadaan varmemmin ja nopeammin museoesineistön vaatimat olosuhteet. Se on olosuhteiltaan samanlainen kuin luola 208, joka on ollut museopalveluiden käytössä jo pitkään.

Luolan 213 vuokraaminen mahdollistaa olosuhdekontrolloiduissa tiloissa säilytettävien taidekokoelmien välivarastoinnin. WAMin peruskorjaus alkaa ennen kuin museopalveluiden kokoelmakeskus on valmis. Taidekokoelmat on siirrettävä pois WAMista peruskorjauksen tieltä väistötiloihin, josta ne siirretään kokoelmakeskukseen sen valmistuttua.

Luolaan 213 pitää ennen käyttöönottoa tehdä seuraavat muutostoimenpiteet:

-​ ​Palo- ja murtoilmoitinjärjestelmä siirretään luolista 203A ja 203B luolaan 213, kustannukset 7 300 € alv 0 %.

-​ Lisätään ilmastointikoneen yhteyteen samanlainen kuivuri kuin luolassa 208. Kuivuri tarvitaan kesäkautta varten, silloin luolan lautavuoraus ei riitä tasaamaan kosteutta. Lisätään ilmastointikoneeseen samanlaiset suodattimet kuin luolassa 208, osien kustannukset 13 500 € alv 0 % ja töiden kustannukset 12 700 € alv 0 %.

-​ Asennetaan samanlainen olosuhteiden seurantajärjestelmä kuin luolissa 208 ja 211, kustannukset 5 000 € alv 0 %.

-​ ​Ovien lukitukset sarjoitetaan, kustannukset 300 € alv 0 %.

-​ Yhteensä kustannukset 38 000 € alv 0 %.

Muutostöiden kustannukset sisällytetään vuokraan. Luolan 213 vuokra muutostöineen on 1 807 € / kk.

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää esittää tilapalveluille, että se vuokraa Pääskyvuoren luolastosta luolan 213 museopalveluille kokoelmien säilytystiloiksi 1.5.2023 lähtien. Samalla museopalvelut luopuu luolien 203A ja 203B vuokraamisesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedVapaa-aika, museopalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX