Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta6327.04.20239

1757-2022 (00 01 00, 12 05 02, 10 03 02)

Hansan kauppakeskuksen nuorisotilan vuokraaminen 28.2.2026 asti

Tiivistelmä:

Nuorisopalvelut esittävät, että Kauppakeskus Hansa Ky:n kanssa laadittua vuokrasopimusta päivitetään siten, että aikaisemman sopimuskauden 1.3.2022 - 29.2.2024 sijaan sopimuskautta jatketaan 28.2.2026 asti. Vuokran määräytymisperusteet pysyvät ennallaan: kokonaisvuokran pääomavuokran osuutta tarkistetaan vuoden 2021 joulukuun elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokran osuutta kulloisiinkin todellisiin ylläpitokuluihin. Tällä hetkellä kokonaisvuokra on 3 482,62 €/kk + alv eli 41 791,44 €/vuosi + 24 %.

Kulnuolk § 63

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja nuorisopalvelupäällikkö Anna Salminen:

Nuorisopalvelut ovat toimineet Hansan kauppakeskuksessa vuodesta 2015 alkaen tuottaen nuorisotilatoimintaa kauppakeskuksessa. Toimintaa on tuotettu aluksi nuorisopalveluiden omana toimintana ja viimeisimpinä vuosina siten, että Kauppakeskus Hansa Ky on tarjonnut tilat maksutta ja nuorisopalvelut on hankkinut tilaan palveluntuottajan vastaamaan varsinaisen nuorisotyön tuottamisesta. Maksuttomuuteen tuli muutos ja 1.3.2022 alkaen kauppakeskus on alkanut periä tilasta vuokraa.

Nykyisin toimintaa nuorisotilassa tuottaa Valo-Valmennusyhdistys ry. Palveluntuottajan kanssa tehdystä sopimuksesta on nyt käynnissä viimeinen optiovuosi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on tehnyt päätöksen kilpailutuksen käynnistämisestä, jolla haetaan toimijaa vuosille 2024–2025 ja optiovuosille 2026–2027.

Hansan nuorisotila on alueellisen nuorisotyön suosituimpia tiloja. Kävijämäärä on noin 50–100 nuorta illassa. Samoihin kävijämääriin yltää aluenuorisotiloista vain kauppakeskus Skanssin nuorisotila, Ypsilon sekä Varissuon nuorisotila. On siis nähtävissä, että kauppakeskuksessa toteutettava nuorisotyö tavoittaa nuoria erittäin hyvin.

Hansan nuorisotilalla on merkittävä rooli kauppakeskuksen rauhallisuuden ja turvallisuuden tuojana. Samasta lähtökohdasta toiminta on erittäin tärkeää myös nuorille. Nuorille nuorisotila tarjoaa mahdollisuuden viihtyä ja viettää aikaa, turvallisen aikuisen, palveluohjausta sekä moniammatillista työtä ongelmatapauksissa. Tämä on ollut peruste tiiviille yhteistyölle kauppakeskuksen kanssa. Hansan nuorisotila kokoaa laajasti nuoria ympäri Turkua sekä kehyskunnista. Nuorten häiriökäyttäytymisen osalta toimiminen Hansan kauppakeskuksessa on ollut erittäin merkittävää. Nuorisotilatoimintaa tehdään moniammatillisesti viranomaisten kanssa.

Jotta toiminnan jatko voidaan turvata, esitetään korjausta 1.3.2022 laadittuun vuokrasopimukseen, jonka päättymisajankohta on 29.2.2024 siten, että vuokrasopimus päättyisi 28.2.2026. Näin varmistetaan, että uusi valittu palveluntuottaja saa pysyvän toimitilan toiminnan ensimmäisille sopimusvuosille.

Aikaisemman sopimuksen aloitus pääomavuokra on 1 024,76 € + ylläpitovuokra 1 865,24 € + korjauskustannus 280 € + alv 24 %. Yhteenlaskettu kustannus kuukaudessa on siten 3 170 € + alv ja vuodessa 38 040 € + alv.

Uuden päivitetyn vuokrasopimuksen kokonaisvuokra on 3 482,62 €/kk + alv, josta indeksitarkastettu pääomavuokra on 1 425,11 €/kk + alv ja todellisiin kuluihin tarkastettu ylläpitovuokra 2 057,51 €/kk + alv. Yhteensä 41 791,44 €. Vuokrakustannukset säilyvät ennallaan lukuun ottamatta indeksikorotuksia.

Liite 1Vuokrasopimus

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää, että Kauppakeskus Hansa Ky:n kanssa laadittua vuokrasopimusta päivitetään siten, että aikaisemman sopimuskauden 1.3.2022–29.2.2024 sijaan sopimuskautta jatketaan 28.2.2026 asti ja että konsernihallinnon tilapalvelut valtuutetaan allekirjoittamaan muutettu vuokrasopimus.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKauppakeskus Hansa Ky
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 63
Liite 1:Vuokrasopimus