Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta6127.04.20237

1235-2023 (02 05 01)

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimus koskien kohdennettuja erityisavustuksia

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi 16.02.2023 § 19 nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille kohdennettuja erityisavustuksia. Turun venäjänkielisen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n hakemus loppuvuodesta 2022 järjestetyn näytelmäesityksen kustannuksiin hylättiin, sillä yhdistykselle on myönnetty kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta sekä vuodelle 2022 että 2023.

Kulnuolk § 61

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi 16.02.2023 § 19 nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille kohdennettuja erityisavustuksia vuoden 2023 ensimmäisessä käsittelyssä yhteensä 780 euroa. Hakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä kuudelta toimijalta yhteensä seitsemän. Avustuksia myönnettiin hakemusten perusteella kahteen toimintaan ja viisi hakemuksista hylättiin. Turun venäjänkielisen kulttuuriyhdistys Albatros ry:n hakemus näytelmäesityksen kustannuksiin hylättiin.

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry. toimitti päätöksestä oikaisuvaatimuksen 6.3.2023. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistykselle on myönnetty toiminta-avustusta sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 toimintaan, mutta näytelmäesitys ei ole kuulunut yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistyksen toiminta perustuu kerhotoimintaan ja toiminta-avustus on haettu nimenomaan siihen. Yhdistys kertoo kerhotoiminnan ulkopuolelle jäävien tapahtumien olevan yksittäisiä ja kertaluontoisia, joiden suunnittelu pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista.

Yhdistys haki kohdennettua erityisavustusta marraskuussa 2022 Tuhkimo-esitykseen, joka hakemuksen mukaan esitettiin 10.12.2022. Hakemus ehti mukaan vasta kohdennettujen erityisavustusten vuoden 2023 ensimmäiseen lautakuntakäsittelyyn. Hylkäämisen perusteluna on, että yhdistykselle on myönnetty kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta sekä vuodelle 2022 että vuodelle 2023. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisotoimijoiden avustusohjeen mukaan kohdennettua erityisavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan myös hakijalle, joka saa kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vain harva toimija saa toiminta-avustuksen lisäksi kohdennettua erityisavustusta.

Lautakunnan nuorisotoimijoille tarkoitetun avustusohjeen mukaan kohdennettu erityisavustus on tarkoitettu yksittäisiin, kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka eivät ole hakijan toimintasuunnitelmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mikäli tapahtumaa ei suunnitella ja mainita toimintasuunnitelmassa, se saisi automaattisesti avustusta. Harkintaa käytetään jokaisen hakemuksen kohdalla ja erityisen tarkkaan arvioidaan jo toiminta-avustusta saavia toimijoita.

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry sai lautakunnan toiminta-avustusta vuodelle 2022 2 000 euroa ja vuodelle 2023 3 500 euroa. Yhdistyksen mukaan sen lautakunnalta saama toiminta-avustus on haettu nimenomaan kerhotoimintaan. Yhdistyksen vuoden 2022 toiminta-avustushakemuksen yhteydessä toimittamassa toimintasuunnitelmassa lukee seuraavaa:

”Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 Seuraavalla vuonna meillä jatkuu teatterikerho, runo- ja kirjallisuuskerho. Meidän teatterikerho jakaantuu kahteen ryhmään yksi niistä on 12-17 vuotiaille ja he järjestää kolme näytelmää ensi vuonna.

1.​ ​ ​ ​ Joulukuussa näytelmä, joka perustuu satuun nimeltään ”Satu tsaari Sulttaanista, hänen pojastansa, mahtavasta sankarista ruhtinas Gvidonista ja joutsenesta, kauniista tsaarintyttärestä ”. Arvioiden mukaan näytelmä tule olemaan jopa 400:lle ihmiselle, myös se tule olemaan suunnattu myös venäjää vasta opiskeleville ja myös suomalaisille, koska se käännetään myös suomeksi.

2.​ ​ ​ ​ Keväällä näytelmä, joka kertoo teinien elämästä.

3.​ ​ ​ ​ Kansanvälisiin kilpailuihin osallistuminen.

4.​ ​ ​ ​ Talvella vietämme laskiaisjuhlan vienti kahdella eri kielellä, venäjäksi ja suomeksi.

5.​ ​ ​ ​ Nuorisoleirit talvi- ja kesäkaudella.

Myös teatterikerhossa tule olemaan vielä pienempien lasten ryhmä, joka koostu 6-11 vuotiaista. Osa näistä lapsista tulee osallistumaan myös joulunäytelmään ja heille tule olemaan huhtikuussa oma näytelmä nimeltään ”Masha ja Karhu”.”

Toiminta-avustuksia myönnettäessä tarkastellaan sekä hakemusta että liitteitä kokonaisuutena, joiden perusteella arvioidaan yhdistysten toimintaa. Kokonaisuuden perusteella on tulkittava, että näytelmätoiminta on osa yhdistyksen tavanomaista toimintaa.

Kohdennetun erityisavustuksen hakemuksessa haettiin 4 000 euroa Tuhkimo-näytelmään, jonka ajankohta oli hakemuksen mukaan 10.12.22. Talousarvion mukaan näytelmän menot olisivat 6 000 euroa ja tulot (lippujen myynti) 2 000 euroa. Kohdennettuja erityisavustuksia voidaan avustusohjeen myöntää korkeintaan 1000 hakemusta kohden. Näytelmän talousarvio oli epärealistinen eikä hakemuksessa ollut minkäänlaista suunnitelmaa mahdollisen tappion kattamisesta.

Toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelman ja talousarvion pitäminen mahdollisimman realistisena ja tasapainoisena sekä koko vuoden että yksittäisten toimintojen osalta tukee yhdistyksen toiminnan kehittymistä ja jatkuvuutta.

Edellä ja oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella ei asiassa ole tullut esiin seikkoja, joiden vuoksi olisi syytä tehdyn päätöksen muuttamiseen. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätös ei ole lainvastainen, ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole myöskään epätarkoituksenmukainen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Oheismateriaali 1​Oikaisuvaatimus, näytelmäesitys

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hylätä nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry
tpvXXXXX