Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta6227.04.20238

1235-2023 (02 05 01)

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimus koskien kohdennettuja erityisavustuksia

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi 16.02.2023 § 19 nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille kohdennettuja erityisavustuksia. Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n hakemus talvilomaleirin kustannuksiin hylättiin, sillä yhdistykselle on myönnetty kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta vuodelle 2023.

Kulnuolk § 62

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi 16.02.2023 § 19 nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille kohdennettuja erityisavustuksia vuoden 2023 ensimmäisessä käsittelyssä yhteensä 780 euroa. Hakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä kuudelta toimijalta yhteensä seitsemän. Avustuksia myönnettiin hakemusten perusteella kahteen toimintaan ja viisi hakemuksista hylättiin. Turun venäjänkielisen kulttuuriyhdistys Albatros ry:n hakemus talvilomaleirin kustannuksiin hylättiin.

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry toimitti päätöksestä oikaisuvaatimuksen 6.3.2023. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistykselle on myönnetty toiminta-avustusta vuoden 2023 toimintaan, mutta leiri ei ole kuulunut yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistyksen toiminta perustuu kerhotoimintaan ja toiminta-avustus on haettu nimenomaan siihen. Yhdistys kertoo kerhotoiminnan ulkopuolelle jäävien tapahtumien olevan yksittäisiä ja kertaluontoisia, joiden suunnittelu pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista.

Hylkäämisen perusteluna on, että yhdistykselle on myönnetty kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta vuodelle 2023. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisotoimijoiden avustusohjeen mukaan kohdennettua erityisavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan myös hakijalle, joka saa kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vain harva toimija saa toiminta-avustuksen lisäksi kohdennettua erityisavustusta.

Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry sai lautakunnan toiminta-avustusta vuodelle 2022 2 000 euroa ja vuodelle 2023 3 500 euroa. Prosentuaalisesti korotus avustussummassa on huomattava ja jos yhdistys on suunnitellut talouttaan viime vuoden avustuksen perusteella, tuo vuodelle 2023 myönnetty edellistä suurempi toiminta-avustus toimintaan lisää taloudellisia mahdollisuuksia. Tällöin erillistä kohdennettua erityisavustusta heti vuoden alussa ei katsota tarpeelliseksi.

Lautakunnan nuorisotoimijoille tarkoitetun avustusohjeen mukaan kohdennettu erityisavustus on tarkoitettu yksittäisiin, kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka eivät ole hakijan toimintasuunnitelmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mikäli tapahtumaa ei suunnitella ja mainita toimintasuunnitelmassa, se saisi automaattisesti avustusta. Harkintaa käytetään jokaisen hakemuksen kohdalla ja erityisen tarkkaan arvioidaan jo toiminta-avustusta saavia toimijoita.

Yhdistyksen mukaan sen lautakunnalta saama toiminta-avustus on haettu nimenomaan kerhotoimintaan. Yhdistyksen toimittamassa toimintasuunnitelmassa mainitaankin vain kerhotoiminta, mutta toiminta-avustuksen hakulomakkeessa Kulta2-järjestelmässä yhdistys kertoo ”Järjestämme lasten-discoja, näytelmiä, leirejä, runokerhoja.” ja ” - Alkuperäisesti järjestettiin vain kesäleiriä, mutta lapsien toiveista nykyään järjestetään myös talvileiriä.” Toiminta-avustuksia myönnettäessä tarkastellaan sekä hakemusta että liitteitä kokonaisuutena, joiden perusteella arvioidaan yhdistysten toimintaa. Hakemuksen perusteella on tulkittava, että leiritoiminta on osa yhdistyksen tavanomaista toimintaa.

Kohdennetun erityisavustuksen hakemuksessa haettiin 3 680 euroa Lumileiriin, jonka ajankohta oli 18.–26.2.2023. Talousarvion mukaan leirin menot olisivat 14 530 euroa ja tulot (leirimaksut) 10 850 euroa. Kohdennettuja erityisavustuksia voidaan avustusohjeen myöntää korkeintaan 1000 hakemusta kohden. Lumileirin talousarvio oli epärealistinen eikä hakemuksessa ollut minkäänlaista suunnitelmaa mahdollisen tappion kattamisesta.

Toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelman ja talousarvion pitäminen mahdollisimman realistisena ja tasapainoisena sekä koko vuoden että yksittäisten toimintojen osalta tukee yhdistyksen toiminnan kehittymistä ja jatkuvuutta.

Edellä ja oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella ei asiassa ole tullut esiin seikkoja, joiden vuoksi olisi syytä tehdyn päätöksen muuttamiseen. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätös ei ole lainvastainen, ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole myöskään epätarkoituksenmukainen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Oheismateriaali 1​Oikaisuvaatimus, talvilomaleiri​

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hylätä Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry
tpvXXXXX