Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5927.04.20235

3158-2023 (02 02 02)

Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 59

Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 21.4.2023:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2023. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2022 § 523 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräyksen mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 1,3 miljoonalla eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän miljoonalla eurolla ja menojen 2,3 miljoonalla eurolla. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen miljoonalla eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 0,4 miljoonalla eurolla ja menojen 1,4 miljoonalla eurolla. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kunta-alan voimassa oleva sopimuskausi on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2023 arvioitiin talousarviossa olevan noin 3,05 % vuoteen 2022 verrattuna, joka on budjetoitu suoraan palvelukokonaisuuksille. Palkankorotusten todellinen kustannusvaikutus kevään 2023 sopimusneuvotteluissa vahvistetun “perälaudan” jälkeen on 4,85 %.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan osalta kunta-alan sopimuksen laskennallinen kustannusvaikutus vuoden 2023 henkilöstömenoihin on 480 000 euroa. Henkilöstökustannusten kasvuun liittyvä varaus näkyy ennusteen muissa toimintakuluissa.

Orkesterin toiminta on palannut koronaa edeltävälle tasolle. Yleisömäärät ovat kasvaneet merkittävästi koronavuosista, ja vuoden kolmen ensimmäisen toimintakuukauden jälkeen orkesterin omien tapahtumien yleisömäärät ovat vuoden 2019 tasolla, n. 22 000 henkilöä. Kausikorttiasiakkaita keväälle 2023 on kolmannes vähemmän kuin ennen koronaa, mutta määrä on noussut selvästi viime syksystä. Orkesteri on erityisesti kohdentanut markkinointia uusien ja kadonneiden kausikorttilaisten löytämiseksi syyskaudelle 2023.

Konserttitalon ulosvuokraustoiminta on elpynyt ja ulosvuokrausasiakkaiden määrä alkuvuoden osalta ylittää vuoden 2019 vertailuajankohdan luvut.

Orkesteri on varautunut yleiseen kustannustason nousuun ja tarkistanut lippujen hinnoitteluaan syyskaudelle 2023. Lipun hintoihin tehdään maltilliset korotukset ja samalla vaatesäilytyspalvelu sisällytetään TFO:n tilaisuuksien lippuhintoihin.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana museon talous on toteutunut talousarvion mukaisesti sekä maksutuottojen että toimintamenojen osalta. Alkuvuoden tulojen ja menojen kehitys seuraa edellisvuoden vastaavan ajanjakson kehitystä. Ennusteen hienoista tulotavoitteen ylitystä selittää talousarviota korkeampi saatujen tukien ja avustusten määrä.

Museon taloudessa tai toiminnassa ei ole tässä vaiheessa sellaista oleellista poikkeamaa, joka vaikuttaisi vuoden 2023 talouden tai toiminnan toteutumiseen.

Kirjastolla on sekä viime vuodelta siirtynyttä että uutta projektirahoitusta 365 000 euroa, tämä näkyy ennusteessa niin henkilöstökuluissa kuin ostoissa.

Muita tuloja ennustetaan kertyvän suunniteltua vähemmän johtuen viime vuoden verkkomaksujen kirjaamiseen liittyvästä ongelmasta, jonka takia Vaski-kirjastojen osuus vuoden 2023 verkkomaksutuloista (n. 100 000 €) näkyy tämän vuoden kirjanpidossa tuloja vähentävästi.

Nuorisopalvelujen toteumassa ei näy vielä talousarviossa varatun 170 000 käyttö jalkautuvaan nuorisotyöhön. Palvelun tuottajasta on käynnistetty kilpailutus. Ennusteen mukaan palvelualue pysyy kuluvan vuoden talousarviossa.

Liite 1​Käyttötalouden ennuste

Liite 2​Investointien ennuste

Liite 3​Toiminnan tavoitteiden seuranta

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee vuoden 1/2023 osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Kulnuolk § 59
Liite 1:Käyttötalouden ennuste
Liite 2:Investointien ennuste
Liite 3:Toiminnan tavoitteiden seuranta