Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 09.09.2021 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 16.09.2021

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Hotelli Kakola, Kakolankatu 14, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sihteerin valinta
4 § Läsnäolo- ja puheoikeudet kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokouksissa
5 § Turun konserttitalon ja filharmonisen orkesterin kulttuurikaupan hankinnan keskeyttäminen
6 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2021
7 § Osavuosikatsaus 2/2021 - Toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot
8 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan talousarviomuutos
9 § Kaupungin vakuuden käyttäminen Spektri-näyttelyn teosten vakuuttamiseen
10 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusohjeen päivitys
11 § Kulttuurilautakunnan perintö uudelle kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle
12 § Nuorisolautakunnan perintö uudelle kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle
13 § Vastaus nuorisolautakunnan jäsen Sumeliuksen aloitteeseen turvallisemman tilan säännöistä turkulaisille nuorisotiloille
14 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
15 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
16 § Pääkirjastoon rakennettavan studion hankinta
17 § Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ennakkoarviointi osana keskustan nuorisotilatarpeen selvitystä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon