Kaupunginhallitus 25.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 03.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:10 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
341 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
342 § Pöytäkirjan tarkastus
343 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
344 § Vanhusneuvoston kokoonpanon muuttaminen
345 § Turun kaupungin lausunto Suomen rannikkostrategian luonnoksesta kaudelle 2023-2028
346 § Ilmanlaadun vuosiraportti 2022
347 § Oikaisuvaatimus koskien johtavan kaupunginlakimiehen päätöstä 4.7.2023 § 156
348 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos; Kulttuurijokilautta
349 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.9.2023 päätösten täytäntöönpanot
350 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon