Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus34925.09.20239

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.9.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 349

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 18.9.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 181 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 182 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 183 Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä

 

Jakelu:

ao Emma Palmunen

tpv Keskusvaalilautakunta

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

tied Keskustan Turun valtuustoryhmä

 

§ 184 Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä

 

Jakelu:

ao Katja Niemi

tied Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

tpv Keskusvaalilautakunta

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 185 Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

 

Jakelu:

ao Johanna Forss-Lähdesmäki

ao Ville Lintunen

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

tpv Kasvatus ja opetus

 

§ 186 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Siiri Turunen

ao Tommi Isoniemi

tied Anu Perho

tpv Kaupunkiympäristö

tied Kaupunkiympäristölautakunta

 

§ 187 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Panda Eriksson

ao Rasmus Hurmerinta

tpv Konsernihallinto, yhteiset palvelut

tied Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 

§ 188 Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

 

§ 189 Turun kansainvälisen koulun tilahankkeen hankesuunnitelma

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 169 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

”Keskustan valtuustoryhmä esittää pontena, että päätöstä toteutettaessa harkitaan tilojen hankkimista kaupungin omistaman yhtiön lukuun. Nyt kun ollaan sitoutumassa 20:n vuoden vuokrasopimukseen ja todennäköisesti sen jälkeen pitkäaikaiseen käyttöön, niin tilojen hankkiminen omiksi on taloudellisesti vuokrausta järkevämpi. Näin on, kun otetaan huomioon, että vielä kaupungin maksamilla nykykoroillakin täysin velaksi rakennetun uuden kiinteistön hinta pystytään kuolettamaan lähes 20-vuoden aikana lyhentämällä lainaa, joka vuosi pääomavuokrasta koron maksun jälkeen jäävällä summalla."

 

Liite 1   Vuokrasopimus

 

Kaupunginhallitus päättää,

 

että kaupunginvaltuustossa tehty ponsi merkitään tiedoksi,

 

että liitteenä 1 oleva kaupunginvaltuuston hyväksymään Turun kansainvälisen koulun hankesuunnitelmaan perustuva vuokrasopimus hyväksytään ja

 

että tilapalvelujohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimus.

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, tilapalvelut

tpv Leevi Luoto

tpv Kaupunkiympäristö

tpv Konsernihallinto, lakipalvelut

tied Kasvatus ja opetus

 

§ 190 Valtuutettu Matti Vähä-Heikkilä ym. aloite: Selvitys pienydinvoimalan sijoittamisesta Turun seudulle

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 18.3.2024

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 191 Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloite: Koulu- ja päiväkotitilojen vuokraaminen maksutta asuinalueiden yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto sekä kasvatus ja opetus, joiden tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 147 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Ari-Pekka Korhonen

tied Merja Jokela

 

§ § 192 Valtuutettu Johannes Yrttiaho ym. aloite: E-passin käyttöönotosta Turun kaupungin työntekijöille nykyisen Tyky-rannekkeen rinnalle

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 18.3.2024

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 193 Valtuutettu Pirjo Niinivirta aloite: Itäinen Pitkäkatu

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 18.3.2024

tied Pia Bergström

 

§ 194 Valtuutettu Janika Takatalo ym. aloite: Kunnaneläinlääkäri Turkuun -aloitteen mukainen selvitys

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 147 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Pia Bergström

 

§ 195 Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 18.3.2024

tied Ari-Pekka Korhonen

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 349
Liite 1:Vuokrasopimus