Kaupunginhallitus 17.08.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
332 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
333 § Pöytäkirjan tarkastus
334 § Iltakouluasiat
335 § Katsaus koronavirustilanteesta
336 § Seitsemän erikoistuvan lääkärin viran perustaminen Turun hyvinvointitoimialan sairaalapalveluihin
337 § Neljän terveyskeskuslääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialan terveyspalveluihin
338 § Sosiaaliohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityöhön
339 § Sosiaaliohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen jälkihuoltoon
340 § Hyvinvointitoimialan avoimien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, muuttaminen työsopimussuhteisiksi toimiksi
341 § Kansliapäällikön viran (vak. nro 000970) täyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano
342 § Henkilöstökassa-toiminnon lakkauttaminen
343 § Asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila, Pitkämäki (os. Pitkämäenkatu, Naantalin pikatie, Vakka-Suomentie) (19/2017) (Kv)
344 § Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2020 perusrahoituksen ja lisärahoitusten hakeminen
345 § Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2023
346 § Lausunto Kårkullan kuntayhtymän vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta
347 § Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn selvityspyyntöön
348 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
349 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sekä varapuheenjohtajan nimeäminen nuorisolautakuntaan (Kv)
350 § Uuden jäsenen valitseminen nuorisolautakuntaan (Kv)
351 § Kaupunginhallituksen kokoonpanon päivittäminen ja puheenjohtajan määrääminen kaupunginhallitukseen (Kv)
352 § Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston kokoonpanon päivittäminen (Kv)
353 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpanon päivittäminen (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon