Kaupunginhallitus 20.01.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Asiakasmaksuasiantuntijan viran perustaminen ja toimistonhoitajan viran lakkauttaminen
21 § Erikoislääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialalle
22 § Avoinna olevan johtajan viran lakkauttaminen hyvinvointitoimialalla
23 § Toimitusinsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristötoimialalle
24 § Neljän pysäköinnintarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristötoimialalle
25 § Kaupungin etuosto-oikeus rakennetun tontin 853-77-51-8 kaupassa (os. Lukkosepänkatu 7)
26 § Kaupungin etuosto-oikeus rakennetun tilan Rotkola 853-464-3-125 kaupassa (os. Metsäpolku 7)
27 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavanmuutosta, Kristiinankatu 2- Suomen pankki
28 § Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn aloitteeseen
29 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
30 § Vahingonkorvausvaatimus hulevesiongelman johdosta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta
31 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon