Kaupunginhallitus 08.08.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
295 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
296 § Pöytäkirjan tarkastus
297 § Iltakouluasiat
298 § Joukkoliikenteen kehittämislinjaukset ja runkobussit
299 § Vuoden 2016 lainannostosuunnitelman täydentäminen
300 § Koronvaihtosopimusten käyttöä koskeva selvitys
301 § Maa-ainesyhtiön perustamiseen liittyvien dokumenttien hyväksyminen
302 § Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain ym. muuttamiseksi
303 § Muutos kutsuntalautakunnan jäsenten valintaan vuoden 2016 kutsuntaan
304 § Oikaisuvaatimus päätöksestä 20.6.2016 § 5 korotetun työllisyyden Turku-lisän myöntäminen yhdistyksille ja säätiöille
305 § Sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan terveyspalveluihin
307 § Auran kunnan tulo Arkea Oy:n osakkaaksi
308 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 ja 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon