Kaupunginhallitus 16.05.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
197 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
198 § Pöytäkirjan tarkastus
199 § Iltakouluasiat
200 § Fortuna-korttelin kehittäminen
201 § Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiasta vuosille 2017-2018
202 § MAL-sopimuksen 2016-2019 hyväksyminen (Kv)
203 § AK-1 -tontin (Runosmäki) 853-85-81-5 myyminen ARA-tarkoitukseen, os. Varusmestarintie 17
204 § Hakeutuminen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin
205 § Hulevesiohjelman päivitys
206 § Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2015
207 § Vastaus kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Elina Rantasen ja kaupunginhallituksen jäsen Jukka Vornasen selvityspyyntöön kierrätyspisteverkoston muutoksista ja Turun kierrätystavoitteiden saavuttamisesta
208 § Uuden jäsenen valitseminen luottamuselintoimikuntaan
209 § Pysäköinnintarkastajan viran perustaminen Kiinteistöliikelaitokseen
210 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.5.2016 päätösten täytäntöönpanot
212 § Kaupungin lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikennekaareksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon