Kaupunginhallitus 04.11.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 12:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
440 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
441 § Pöytäkirjan tarkastus
442 § JoutseNet-asianhallintajärjestelmään liittyvät ongelmat
443 § Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaehdotus
444 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014
445 § Turun verotilitystiedot tammi - lokakuu 2013
446 § Itämerihaasteen Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen toimenpideohjelma 2014-2018 (Yt)
447 § Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus ja siihen liittyvät sopimukset
448 § Turun Kaupunginteatterin toiminnan luovutus ja siihen liittyvät sopimukset
450 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.10.2013 päätösten täytäntöönpano
452 § Työllisyysmäärärahan siirtäminen hyvinvointitoimialalle

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon