Kaupunginhallitus 16.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
374 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
375 § Pöytäkirjan tarkastus
376 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tiedustelu omistajan ennakkonäkemyksen saamiseksi toimilupahakemuksesta
377 § Vuoden 2013 talouden 2. osavuosikatsaus
378 § Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
379 § Vanhusneuvoston toimintakertomus v. 2012
381 § Turun ammattikorkeakoulun eräiden kehityshankkeiden rahoittaminen
382 § Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2014 Taitaja Mästare 2015 -kilpailujen järjestämistä varten
384 § Beata Björkvallin ero nuorisolautakunnan jäsenen tehtävästä (Kv)
385 § Erityisen kuntarakenneselvityksen tekeminen Turun kaupunkiseudulla (Kv)
386 § Nuorisovaltuuston perustaminen (Kv)
387 § Sivistystoimialan perus- ja lukio-opetuksen palveluverkko (St, Kv)
388 § Asemakaavanmuutosehdotus "Metsäkumpu", Runosmäki (os. Varusmestarintie 15) (3/2011) (Yt, Kv)
389 § Asemakaavanmuutosehdotus "LNG-terminaali", Pansion satama (os. Öljykatu 1) (15/2012) (Yt, Kv)
390 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 2.12.2013 alkamisajankohdan muuttaminen (Kv)
391 § Liikennesuunnitteluinsinöörin avoimen viran lakkauttaminen
392 § Hyvinvointitoimialan avoimien (6 kpl) virkojen lakkauttaminen
393 § Asiakaspalveluesimiehen viran perustaminen ja asiakaspalveluesimiehen (vak.nro 403925) toimen lakkauttaminen
394 § Turun Työterveystalon henkilöstön tulospalkkiosopimusesitys vuodelle 2013
395 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon