Kaupunginhallitus 26.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
161 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
162 § Pöytäkirjan tarkastus
163 § Ammatillisen koulutuksen tulosrahat 2013
164 § EVIVA -toimintaohjelman vuosiraportti 2012
165 § EVIVA toimintaohjelman toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallintomalli vuodelle 2013
166 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2013
169 § Varajäsenen valitseminen kaupunginhallituksen konsernijaostoon (Kv)
171 § Kyselytunti (Kv)
172 § Lausunto ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
173 § Turun ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tavoitesopimus vuosille 2013 - 2016
174 § Turun kaupungin tilinpäätös 2012
175 § Kaupunginhallituksen jäsenen Pirjo Rinteen selvityspyyntö Kuntarekry-järjestelmän hankintakustannuksista, lisenssi- ja käyttökustannuksista ja kustannusrakenteesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon