Kaupunginhallitus 18.02.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
79 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
80 § Pöytäkirjan tarkastus
81 § Iltakouluasiat
82 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämistä koskevasta päätöksestä (Yt)
83 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus Mälikkälän ja Ruohonpään kaupunginosiin; "Suikkilan kartano" (36/2006) (Yt, Kv)
85 § Turun kaupungin lausunto Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnalle jätteenkuljetuksen järjestämisestä (Kv)
86 § Turun ammattikorkeakoulun hallituksen ja valtuuskuntaedustajat vuodelle 2013
87 § Kaupungin edustajien nimeäminen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennehankkeen ohjausryhmään
88 § Puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 - 2014
90 § Kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisen periaatteet sekä toimivaltarajojen asettaminen kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisessä
92 § Kirjanpitopäällikön viran perustaminen konsernihallinnon talouspalvelukeskukseen 1.3.2013 lukien
93 § Konsernihallinnon hankinta- ja logistiikkakeskuksen logistiikkakoordinaattorin avoimen viran (vak.nro 281303) lakkauttaminen ja hankintapäällikön viran perustaminen 1.3.2013 lukien
94 § Konsernihallinnon talouspalvelukeskuksen asiakaspalvelijan avoimen viran (vak.nro 300072) lakkauttaminen 1.3.2013 lukien
95 § Varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan (Kv)
96 § Jäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
97 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostoon (Kv)
98 § Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan valitseminen (Kv)
99 § Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen (Kv)
100 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen (Kv)
101 § Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon (Kv)
102 § Varsinais-Suomen kihlakunnan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen (Kv)
103 § Asia poistettiin esityslistalta
104 § Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta päättävän viranhaltijan määrääminen
105 § Turun kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta (Kv)
106 § Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2012 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon